A Random Image
vbar

Werkwijze

De praktijk biedt zowel individuele- als relatiebehandelingen.

Therapie is maatwerk, ieder mens is immers anders. Per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken.

Mijn theoretisch raamwerk is de cognitieve gedragstherapie. Uit onderzoeken blijkt dat dit een zeer effectieve vorm van therapie is bij diverse klachten. De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de oorzaak van de klachten gevonden kan worden in bepaalde gedachten. Deze gedachten zijn vaak ongemerkt en bestaan al zo lang dat ze een soort gewoonte zijn geworden. Ze worden een soort bril waarmee u uzelf en de wereld bekijkt. In de behandeling worden deze gedachten opgespoord en wordt getracht de gewoonte te doorbreken. In deze vorm van behandeling werken therapeut en cliënt samen om de problemen in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken.

Daarnaast is het mogelijk om EMDR sessies te volgen. Dit is een behandelmethode, gericht op het beter verwerken van traumatische herinneringen. Maar ook bij angsten, fobieën, of een negatief zelfbeeld kan EMDR worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u op www.emdr.nl

In de eindfase van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie. Hierin wordt bekeken hoe u verder gaat met de opgedane handvatten.

 
-