A Random Image
vbar

Kosten

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars:
•Avéro Achmea
•De Friesland Zorgverzekeraar
•Pro Life
•FBTO
•Ik! (label van volmacht IAK)
•Interpolis
•Kiemer
•OZF Achmea
•Pro Life
•YouCare
•Ziezo (Zilveren Kruis)
•Zilveren Kruis Achmea
•Bewuzt
•Besured
•De Goudse
•IZA Cura
•IZZ Zorgverzekeraar
•Promovendum
•National Acedemic
•Univé
•ZEKUR
•VGZ
•Zorgverzekeraar UMC
•CZ
•CZdirect
•Delta Lloyd
•OHRA
•Anderzorg
•Azivo
•Hema
•Menzis
•PMA
•DSW
•Stad Holland
•inTwente
•ONVZ
•PNOzorg
•VvAA
•AZVZ
•Zorg en Zekerheid
•De Amersfoortse
•Ditzo
•Salland
•Salland ZorgDirect
•Aevitae (volmacht voor Achmea, ASR Ziektekosten, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
•Nedasco (volmacht voor Achmea, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
•Turien & Co (volmacht voor Achmea, ASR Ziektekosten, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
•IAK (volmacht voor Achmea, ASR en VGZ)
•De Friesland
•Salland
•Zorg en Zekerheid
•DSW

Indien u een verwijzing van uw huisarts hebt met hierop een diagnose krijgt u 5 gesprekken vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Indien nodig, kan dit worden verhoogd naar 8 of 12 gesprekken. Houd er wel rekening mee dat u eerst altijd uw eigen risico van 385,00 zelf moet betalen. Heeft u dit bedrag al ‘opgemaakt’ dit jaar, dan kosten de gesprekken u niets.

Voor behandeling van klachten die niet door de verzekeraar vergoed worden of wanneer u de behandeling zelf wilt betalen is mijn tarief € 85,00 per sessie (vanaf 2017 € 90,00). Dit geldt ook voor relatietherapieën.

Afspraken

Naast de afspraken overdag, heeft de praktijk tweemaal per week spreekuur in de avonduren.

Verwijzing

Voorwaarde voor de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts met hierop een diagnose.

Vertrouwelijkheid

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat zij geen enkele informatie aan anderen mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Uw dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U hebt ten alle tijden recht op inzage van het dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.
Ik werk volgens de beroepscodes van het NIP ( http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode.html ) en het LVVP ( https://www.lvvp.info/voor-clienten/wet-enwregelgeving/ )

Verslaglegging

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zonodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ook aangeven.

Duur van de sessies

De sessies duren 3 kwartier. EMDR vindt soms plaats in dubbele sessies, deze duren dus anderhalf uur per keer.

Afzeggen van afspraken

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van tevoren te doen, telefonisch of per email. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u uw boodschap inspreken; het antwoordapparaat registreert de tijd van afmelding. Voor het niet tijdig afzeggen wordt €42,50 (een half consult) verrekend. Vanaf 2017 is dit € 45,00.
Let op: deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Waarneming

Indien ik met vakantie ben of ziek word, is er vervanging geregeld met een GZ Psycholoog uit de regio. Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij haar terecht kunt. Wanneer dat is en bij wie u terecht kunt, staat altijd op de homepage van de website.
Bij noodgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp, of de ggz-crisisdienst.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP ( https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar ) bij het NIP (www.psynip.nl) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

 
-