A Random Image
vbar

Aanmeldingsklachten

Klachten die door een eerstelijnspsycholoog behandeld kunnen worden zijn divers. Denk niet te lang ” ik moet er alleen uit komen” of ” het moet eerst erger worden”. Vaak zijn een paar gesprekken al voldoende om u verder op weg te helpen.

Voorbeelden van aanmeldingsklachten zijn:

-Angsten (bv. specifieke fobie├źn, paniekklachten, hyperventilatie, faalangst, trilangst, bloosangst, angst om te gaan zweten, pleinvrees, smetvrees, angst om ziek te worden of om dood te gaan)

-Depressieve klachten (bv. geen zin meer hebben in de dagelijkse dingen, futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een ‘verdoofd’ gevoel, snel ge├»rriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, sombere gedachtes)

-Spanningsklachten (bv. hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, pijn in de schouders en nek)

-Werkproblemen (bv. overspannenheid, burn-out, gedachtes aan het werk niet meer los kunnen laten thuis, problemen met baas of collega’s, problemen met werkdruk of -stress, concentratieklachten, vermoeidheid, lichamelijke klachten)

-Verwerkings- of rouwproblemen (bv. verwerkingsproblemen na een verlies, ziekte of traumatische ervaring)

-Dwangmatig denken of handelen (bv. steeds hetzelfde moeten denken, een bepaalde handeling ‘moeten’ doen zoals tellen, aanraken, schoonmaken, controleren, handen wassen)

-Relatieproblemen (bv. een van de partners is verliefd geworden op een ander, veel ruzies, problemen in de communicatie, problemen in de seksuele relatie, niet durven binden, uit elkaar gegroeid, twijfel over het al dan niet verbreken van de relatie)

-Onzekerheid (bv. vaak ongemakkelijk voelen in gezelschap, erg verlegen zijn, niet goed nee durven zeggen tegen een ander, uzelf altijd op de laatste plaats zetten, niet voor een groep durven spreken)

-Identiteitsproblemen (bv. niet goed weten wie u zelf bent en wat u wilt, veel moeten van uzelf, moeilijk accepteren van bepaalde eigenschappen, een groot verschil tussen zelfbeeld en ideaalbeeld)

Wanneer u het prettig vindt om uw partner of een naaste mee te nemen naar het eerste gesprek is dat uiteraard mogelijk. Ook in de behandeling kan uw omgeving worden betrokken als u dat fijn vindt of als dat nodig lijkt voor de behandeling.

De basis GGZ richt zich voornamelijk op de behandeling van klachten waarbij mensen nog voldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren, maar door een bepaalde psychische klacht beperkt worden in hun dagelijkse doen en laten. Voordat ik iemand in behandeling kan nemen, kijk ik zorgvuldig naar de aard en ernst van de problemen.

In sommige situaties kan ik u geen goede behandeling bieden en is een meer intensieve behandeling met meer backup mogelijkheden bij een crisis noodzakelijk. Bij ernstige verslaving, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) verwijs ik u door naar de specialistische GGz.