A Random Image
vbar

Verslaglegging

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zonodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ook aangeven.