A Random Image
vbar

Samenwerking met andere hulpverleners

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zonodig overlegd. Voordat de rapportage naar de huisarts wordt gestuurd, krijgt u altijd eerst de tekst te lezen en heeft u de mogelijkheid om dingen aan te vullen of te wijzigen. Indien u er geen prijs stelt dat de huisarts op de hoogte wordt gehouden, kunt u dit ook aangeven.

Indien gewenst, kan er tevens overlegd worden met andere behandelaars, zoals lichaamsgerichte therapeut, fysiotherapeut, diƫtiste, e.d. Wanneer ik denk dat de therapie baat kan hebben bij een traject naast de gesprekken bij mij, zal ik hier een voorstel voor doen.