A Random Image
vbar

Klachten

´╗┐Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP ( https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar ) bij het NIP (www.psynip.nl) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).