A Random Image
vbar

Klachten

´╗┐Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het NVGP, bij het NIP www.psynip.nl of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.